Mogelijke onderdelen samen te stellen in NTA 8025 keuring woning

Gas-, water- en elektrische installaties

Bij de NTA 8025 keuring van een woning loopt de inspecteur de gas-, water- en elektrische installatie na op de geldende veiligheidsaspecten. Hierbij kijkt onze inspecteur ook naar onveilige situaties van de losse installatie en worden er controlemetingen verricht.

Wat wordt er gecontroleerd tijdens een NTA 8025 installatiekeuring?

NTA 8025 keuring woning van de gas installatie  controle van gasdichtheid (gaslekkage) onder bedrijfsdruk, koolmonoxidemeting voor open toestellen, beveiligingen, rookgasafvoer, luchttoevoer en toestelplaatsing
NTA 8025 keuring woning van de water installatie controle op veilige materialen, lekkages, aanwezigheid en werking van keerkleppen, juiste aansluiting van de afvoer op het riool, aftapbaarheid van waterinstallaties, dode waterleidingen en ‘hot spots’, de temperatuur van koud en warm water ter controle van Legionella
NTA 8025 keuring woning van de elektrische installatie controle isolatiewaarden, veiligheidsaarding, aanrakingsgevaar, elektra en natte ruimtes, beschermingsleidingen, aardlekschakelaar, meterkast en de aansluitingen van apparatuur in bijvoorbeeld keuken en badkamer

Rapportage NTA 8025 keuring woning

Van iedere woning wordt het resultaat van de bevindingen en aanbevelingen in een pdf-bestand aan u gerapporteerd. Optioneel verzorgt Holland Building Maintenance tegelijk met de NTA 8025 keuring woning een energielabel check. Met deze check wordt bepaald wat het huidige energielabel van de woning is en hoe dit te verbeteren valt.

Holland Building Maintenance is ISO9001, BRL K14015 en VCA gecertificeerd. Voor meer informatie kunt u ons bereiken op 088 900 16 00.