Nulmeting woning

Wanneer er nabij uw woning gebouwd gaat worden kunt u met een nulmeting uw woning beschermen tegen eventuele schade die door deze bouw ontstaat. Doordat achteraf vaak discussies ontstaan over het al dan niet voorafgaand aan de bouw al bestaan van schade aan woningen is het zowel voor de bouwende partij als voor de eigenaar van de woning zinvol om met een nulmeting de woning in kaart te brengen. Een inspecteur zal tijdens de nulmeting de woning grondig onderzoeken en met bijvoorbeeld foto’s en rapportages de staat van de woning voorafgaand aan de bouw vastleggen. Zo kunt u schade die ontstaat door de bouw eenvoudiger op de schuldige partij verhalen of juist aantonen dat schade al bestond voorafgaand aan de bouw.

Met een nulmeting woning in kaart brengen

Een nulmeting van de woning moet altijd worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij, zodat een eerlijk en objectief beeld geschetst wordt van de situatie. Ook moet de inspecteur die de inspectie verricht gekwalificeerd en kundig zijn. Zo krijgt u een goede rapportage waarin duidelijk wordt aangegeven hoe de staat voorafgaand aan de bouw is en hoeft u niet te vrezen voor lastige, onbegrijpelijke taal.

Niet alleen is het wanneer u met een nulmeting de woning in kaart brengt belangrijk om dit op een overzichtelijke en eerlijke manier te doen, maar natuurlijk is het daarbij ook van belang om een partij in te schakelen die veel kennis heeft van diverse bouwkundige aspecten. Doordat wij niet alleen nulmetingen voor woning en bedrijfspanden uitvoeren, maar ook andere inspecties verzorgen zijn wij gespecialiseerd op vele diverse gebieden wat de kwaliteit van onze service ten goede komt.

Wie zijn wij?

Holland Building Maintenance is een bedrijf dat niet alleen met een nulmeting uw woning in kaart kan brengen, maar ook vele andere diensten levert om fijn en veilig wonen mogelijk te maken. Onze dienstverlening richt zich niet alleen op de aspecten die wettelijk vereist zijn, maar onze inspecteurs zijn ook altijd bereid om een stap extra te doen. Zo hebben wij altijd bruikbare tips voor onze klanten en luisteren wij goed naar de wensen die onze klanten naar ons uitspreken.

Tijdens de nulmeting kunt u uw woning ook direct laten controleren op de veiligheid van uw installaties, kunt u energie prestatie advies inwinnen bij onze inspecteurs en helpen wij u graag om de brandveiligheid van uw woning te optimaliseren. Samen met de bewoners en eigenaren zorgen wij ervoor dat veilig wonen voor iedereen mogelijk is en blijft. Doordat wij een onafhankelijke partij zijn zult u merken dat sommige aanpassingen niet eens duur hoeven te zijn en soms zelfs heel eenvoudig te implementeren zijn.

Een nulmeting voor uw woning bij ons                                                   

Wilt u meer informatie over de werkwijze wanneer wij met een nulmeting uw woning in kaart brengen of wilt u meer weten over kosten of andere diensten van Holland Building Maintenance? Neem dan gerust en natuurlijk geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de nulmeting van een woning en de kosten die hieraan verbonden zijn wanneer u contact met ons opneemt via het formulier dat u op onze website vindt of wanneer u belt met 088 900 16 00.