NTA 8025

Natuurlijk wilt u in uw woning veilig wonen. Soms is het dan verstandig om een woning APK uit te laten voeren, zodat u weet waar verbeterpunten liggen en hoe veilig uw woning daadwerkelijk is. De NTA 8025 keuring is zo’n keuring op veiligheid, waarbij u standaard controles kunt laten uitvoeren of zelf onderdelen samen kunt stellen die voor u van belang zijn. Na de NTA 8025 keuring krijgt u een rapport met daarin overzichtelijk de bevindingen en aanbevelingen weergegeven. Na de NTA 8025 keuring krijgen goedgekeurde woningen een KIWA certificaat, waarmee veiligheid wordt gewaarborgd voor huurder en verhuurder.

De NTA 8025 keuring laten verzorgen door Holland Building Maintenance

Holland Building Maintenance kan u voorzien van inspecteurs die de NTA 8025 keuring kunnen uitvoeren. Daarnaast kunnen wij direct ook een energielabel check voor u uitvoeren, zodat u weet hoe uw energielabel op het moment zelf is en hoe deze te verbeteren valt. De organisatie is hoofdzakelijk in het bedrijfsleven van dienst, waarbij de veiligheid van binnen installaties van een grote diversiteit aan bedrijven door ons wordt gewaarborgd. De NTA 8025 keuring biedt daarbij niet alleen inzicht, maar ook mogelijkheden en advies.

Wilt u uw woning laten controleren op veiligheid met de NTA 8025 keuring? Dan doen wij dit in opdracht van onder andere Woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren en makelaars. Samen met andere woningbezitters of huurders bepaalt u dan welke aspecten van belang zijn om te onderzoeken en wij passen hierop onze NTA 8025 keuring aan. Natuurlijk zijn onze inspecteurs altijd gecertificeerd en onafhankelijk van andere partijen, zodat u zeker bent van passend advies en een goede keuring.

Waar wordt naar gekeken bij de NTA 8025 keuring?

Bij de NTA 8025 keuring kijken onze onafhankelijke inspecteurs naar onder andere elektrische installaties, gasinstallaties en waterinstallaties, maar kunt u ook diverse onderdelen zelf toevoegen, zoals brandveiligheid en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Veiligheid is immers niet één onderdeel, maar bevat vele verschillende aspecten die allen in de NTA 8025 keuring kunnen worden onderzocht.

Niet alleen wordt er gekeken naar de officieel geldende veiligheidsaspecten, maar onze inspecteurs zullen ook onveilige situaties detecteren die niet officieel zijn vastgelegd maar wellicht wel van groot belang zijn. Zo weet u na de NTA 8025 keuring niet alleen of de woning voldoet aan alle eisen, maar ook daadwerkelijk of uw woning een veilige leefsituatie biedt.

Meer weten over ons?

Wilt u meer weten over de NTA 8025 keuring, onze mogelijkheden of onze werkwijze? Neem dan gerust contact op met onze experts, die u hier graag meer over vertellen. U kunt uw vragen over de NTA 8025 keuring stellen wanneer u belt naar 088 900 16 00 of door contact op te nemen via ons contactformulier. Samen met onze klanten kijken wij graag naar de NTA 8025 keuring die past bij uw pand en geven wij advies over de controles die wij zouden laten uitvoeren in uw situatie. Onze jarenlange ervaring delen wij dan ook graag met de klanten, zodat we samen veilig leven mogelijk maken en we veiligheid kunnen blijven waarborgen.